Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه ۹۰ سئوالی
تفسیر پیشرفته 40,000 تومان

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه ۹۰ سئوالی

ممکن است شما از این جمله ها برای توصیف خودتان استفاده کنید. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید، برای پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه براساس آنچه فکر می کنید درست است. اگر دوست دارید، برخی جمله ها را به گونه ای بازنویسی کنید که درمورد شما درست تر باشد وآنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد شما صدق می کند.

در صورت تمایل قبل از شروع تست به فایل صوتی راهنمای تست گوش کنید.


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft