Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
پرسش نامه اجتناب یانگ
تفسیر پیشرفته رایگان

پرسش نامه اجتناب یانگ

ممکن است شما از این جمله ها برای توصیف خودتان استفاده کنید. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. و یا بر اساس مقیاس فراوانی به آن پاسخ دهید.


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft