Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
پرسشنامه جبران افراطی یانگ
تفسیر پیشرفته رایگان

پرسشنامه جبران افراطی یانگ

ممکن است شما از این جمله ها برای توصیف خودتان استفاده کنید. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. و یا بر اساس مقیاس فراوانی به آن پاسخ دهید.


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft