Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Course Image

دوره خودشناسی و کتاب صوتی اِلیس در سرزمین عجایب

دوره ای خودشناسی، جهت آشنایی و تسط بر بکارگیری سه رویکرد شناخت درمانی، رفتار درمانی عقلانی - هیجانی و تحلیل رفتار متقابل جهت خودشناسی اصولی و کاربردی در موقعیت ها و حوزه های مختلف زندگی.

190,000 تومان


محتوای دوره

مقدمه

مقدمه .mp3
5.4MB

شناخت درمانی و مقدمات خطاهای شناختی

بخش اول - شناخت درمانی.mp3
28.1MB

خطاهای شناختی - اپیزود اول

بخش اول - جزم اندیشی ۱.mp3
53.8MB

خطاهای شناختی - اپیزود دوم

بخش اول - جزم اندیشی ۲.mp3
81.1MB

خطاهای شناختی - اپیزود سوم

بخش اول - جزم اندیشی ۳.mp3
15.7MB

رفتار درمانی عقلانی - هیجانی - تکنیک ABC

بخش اول- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی.mp3
33.4MB

تحلیل رفتار متقابل - مقدمات شخصیت

بخش اول - تحلیل رفتار - یک.mp3
44.3MB

تحلیل رفتار متقابل - «منِ والد»

بخش اول - تحلیل رفتار - دو .mp3
29.5MB

تحلیل رفتار متقابل - «من بالغ»، «من کودک» و خط زمان

بخش اول - تحلیل رفتار - سه.mp3
43.6MB

تحلیل رفتار متقابل - تقسیمات حالات شخصیتی «من والد»

بخش اول - تحلیل رفتار - چهار.mp3
53.4MB

تحلیل رفتار متقابل - تقسیمات حالات شخصیتی «من کودک»

بخش اول - تحلیل رفتار - پنج.mp3
33MB

تحلیل رفتار متقابل - آلودگی ها و حالات شخصیتی غالب

بخش اول - تحلیل رفتار - شش.mp3
37.4MB

تحلیل رفتار متقابل - نوازش ها

بخش اول - تحلیل رفتار - هفت.mp3
52.8MB

تحلیل رفتار متقابل - احساسات اصیل، تمبر و تخریب

بخش اول - تحلیل رفتار -هشت.mp3
39.5MB

تحلیل رفتار متقابل - روابط و انواع آن - موازی، متقاطع، دوسطحی و زاویه دار

بخش اول - تحلیل رفتار - نه.mp3
39.4MB

تحلیل رفتار متقابل - روابط و انواع آن - کلاس درس ۱

بخش اول -تحلیل رفتار - ده.mp3
53.9MB

تحلیل رفتار متقابل - روابط و انواع آن - کلاس درس ۲

بخش اول - تحلیل رفتار - یازده.mp3
33.5MB

تحلیل رفتار متقابل - بزرگسال سالم (بالغ مجری)

بخش اول - تحلیل رفتار - دوازده.mp3
35.2MB

تحلیل رفتار متقابل و ABC

بخش دوم - تحلیل رفتار و ای بی سی - سیزده.mp3
40.8MB

خطاهای شناختی و ABC

بخش دوم - خطاهای شناختی و ای بی سی - چهارده.mp3
58.3MB

احساسات اصیل و ABC

بخش دوم - احساسات اصیل و ای بی سی - پانزده.mp3
46.3MB

سبک های فرزند پروری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل و اضافات

بخش دوم - سبک های فرزند پروری - شانزده.mp3
32.4MB


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft